Telefon: 0525 36212


Hem » Tjänster inom Entreprenad » Transporter av Entreprenadprodukter

FH Schakt Transporter

Transporter

FH Schakt utför transport av :

  • Matjord
  • Makadam
  • Sand
  • Bergkross
  • Schaktmassor
  • Natursten
    mm

Lastbil , dumper eller traktor vid sämre markförhållanden.