Telefon: 0525 36212


Markarbete

Markarbeten

Vi utför div arbeten från det lilla schaktet på tomten för att skapa en parkering, husgrund till att
gälla massförflyttningar vid jord eller bergschakt, där 1000 tals M3 ska flyttas.
Placering av L stöd i slänter eller kabelgrävning för privata eller stora bolag.

VI tillhandahåller godkända avloppsanläggningar för enskilda avlopp, kontakta oss för info.
Matjord till gräsytor eller sand/bergkross används för att skapa fina ytskikt.

Erfarenhet finns av projekt med golfbanor till ridanläggningar (paddock)

För privatpersoner finns ROT avdrag att hämta på ett flertal tjänster.
Kolla Skatteverkets hemsida eller hör av dej om funderingar.

Se våra referensbilder.
Markarbeten