Telefon: 0525 36212


Hem » Tjänster inom Entreprenad » Dikningsarbeten

FH Schakt Dikningsarbeten

Dikningsarbeten

Vägdikning är något som funnits länge i företaget.
I slutet av 70 talet konstruerade Folke den första profilskopan anpassad för ”Vägverksdiken”.
Med stora breda diken varierande till stödkant och bergvägg behövdes flexibilitet. Under 80 och 90 talet servades områden från Orust i väster till Hedekas i öster av företagets hjulmaskiner. Många mil blev det!

Idag gräver vi allt ifrån bondens dränering vid gärdsgår´n, skogsdiken till motorvägars avvattning vid nya stora infrastrukturprojekt.
Med gott skötta diken blir vägar starkare och marker torkar upp bättre något att tänka på i takt med klimatförändringar och mer nederbörd.