Telefon: 0525 36212


Hem » Tjänster inom Entreprenad

1 kopia

Tjänster inom Entreprenad

Företaget utför arbete som total/underentreprenör.
Vi har erfarenhet av alla förekommande arbeten. Vi kör med
miljögodkända fräscha maskiner med rätt personal för effektiva jobb.

Vi utför

 • Vägbyggnad/underhåll
 • Schakt och transporter
 • Markarbeten
 • Vatten-avlopp
 • Dränering
 • Å-rensning/muddring
 • Dikning
 • Våtmarker,dammar
 • Golfbanor
 • Rivning
 • Bergskrotning

Vår verksamhet innefattar uthyrning av grävmaskiner och lastbil med förare samt även dumper och hjullastare, egen trailer finns också.

Arbetsområdet sträcker sig från Göteborg till Svinesund men även Norge och övriga Västra Götaland är aktuellt ibland. Kunder är bl.a. NCC och Veidekke, och även enskilda firmor förekommer