Telefon: 0525 36212


Hem » Tjänster inom Entreprenad » Skogsarbeten

Skogsarbete

Skogsarbeten

I skogen bryter vi upp nya skogsbilvägar, stubbryting , markberedning och även maskinröjning.

Efter skogsavverkning behöver naturen hjälp att återställa terrängen efter de tunga maskinerna.
Vattensamlingar dikas bort och djupa spår utjämnas.
Dessa jobb gör vi i samarbete med skogsbolag/entreprenörer eller skogsägare.

En effektiv metod före plantering/fröställning är markberedning med grävmaskin, med precision och försiktighet
mot befintlig natur skapas bättre förutsättningar för tillväxt i framtid.

Se våra referensbilder.
Skogsarbeten