Telefon: 0525 36212


Hem » Tjänster inom Entreprenad » Damm/Våtmarksarbeten

Uppsamlingsdamm IKEA Uddevalla

Damm/våtmarksarbeten

Med rätt utrustad maskin utför vi nyanläggning/rensning av sedimentdammar, dagvattenmagasin och fågelsjöar mm.
De sist nämnda se Tanums kommun Egdetjärnet i Kämpersvik.
Restaurering av bäckar och åar för lekvatten för fisk.
Muddring vid djupa havskajer eller å rensning görs med långgrävare.
Dikesrensning eller beklädnad med natursten/erosionskydd och tryckbankar vid eller för att förebygga ras/skred.

Se våra referensbilder.
Bäckomgrävning och dammar.